شرکت افتخار صنعت آسیا

شرکت افتخار صنعت آسیا

شرکت ا فتخار صنعت آسیا درسال ۱۳۸۶به صورت غیر رسمی ودرسال ۱۳۹۶به صورت رسمی فعا لیت خودرا

درزمینه تولید انواع بالابر شروع کرده است.

شرکت ا فتخار صنعت آسیا توانسته با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته انواع بالابرهای خاص را

طراحی وتولید نماید.وبزرگ ترین تولید کننده بالابرهای متحرک واکاردونی وریل المنیوم ۲۱ونیم سانت در ایران برای

اولین بار تولید بالابرهای عمود از ۶متر الی ۲۰ متر می باشد

واین شرکت توانسته به لطف الهی در راستای اهداف خیش ضمن ایجاد واحدهای IT وطراحی خود را گسترش دهد

وهچنین محصولات این شرکت دارای تاییده وگواهینامه از وزارت صنعایه ومعادن کشور می باشد

و در پاپان امیدواریم که بتوانیم در صنعت تولید کشور گامی بلند ورضایت مندی مشتریان عزیزمان باشیم.

افتخار صنعت آسیا