بالابر متحرک

بالابر نفربر هیدرولیک تک ریل با چرخ کارگاهی
بالابر نفربر هیدرولیک تک ریل با چرخ کارگاهی
بالابر نفربر هیدرولیک تک ریل با چرخ کارگاهی
بالابر نفربر هیدرولیک تک ریل با چرخ کارگاهی

فواید دستگاه

-حمل و نقل اسان و متحرک

_قابلیت راه اندازی آسان برای اپراتور

_مانور دادن آسان و سریع در محل های باریک

_جابه جایی توسط یک نفر در زمان کوتاه

_قابل اطمینان بودن بالابر

_استفاده از جک های استقرار برای بالا بردن سطح اتکا دستگاه و جلوگیری هرگونه لرزش

_ایزوله کردن مدار دستگاه از 220 به 24 جهت ایمنی اپراتور

اطلاعات دستگاه

_ارتفاع دسترس از 6تا 11 متر

_یدک آسان بوسیله خودرو

_سیستم هیدرولیک با برق شهری

_ظرفیت مجاز 130 کیلوگرم

_دارای ریل آلمینیوم به عرض 21.5 سانت به منظور لرزش کمتر

_دارای ستون مجزا خم خورده به ورق سه میلیمتری

_پوشش ورق سه میلیمتری بر روی شاستی جهت استحکام دستگاه

_دارای سیستم قفل کن فرمان

بالابر متحرک

بالابر متحرک