بالابر

شرکت افتخار صنعت آسیا

شرکت افتخار صنعت آسیا در سال ۱۳۸۶ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی فعالیت خود را در زمینه تولید انواع بالابر شروع کرده است.

شرکت افتخار صنعت آسیا توانسته با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته انواع بالابرهای خاص را

طراحی و تولید نماید. اين شركت تولیدکننده دستگاههای متحرک با ریل آلومينیوم به عرض 21.5 سانتيمتر و آکاردئونی

در ایران مي باشد، تولید بالا برهای عمودرو از ۶ متر الی ۲۰ متر می باشد. نيروي انساني اين شركت توانسته به لطف

الهی در راستای اهداف خویش ضمن ایجاد واحدهای it ، طراحی خود را گسترش دهد و همچنین محصولات این شرکت

تحت نظارت اتحاديه صنفي مربوطه فعاليت مي نمايد.

در پاپان امیدواریم که بتوانیم صنعت تولید بالا بر در کشور را گسترش داده و گامی بلند در جهت رضایت مندی مشتریان

عزیزمان برداريم.

تعریف بالابر

دستگاهی است که بصورت هیدرولیک ومکانیک کارمیکند از بالابر درشرایط مختلف بکارگرفته میشود باجکها وجرثقیلها وآسانسورها تفاوت

داردبالابرهای هیدرولیک بصورت مکانیک وهیدرولیک توام کارمیکند این با لابرها باجکهای هیدرولیک بصورت سیلندروپیستون میباشدکه پیستون باعث میشود

درانتقال روغن به جک فشاربیشتری الکتورموتور وارد نشودکه درجکهای شناوراین اتفاق میافتد.دراین بالابر هاروغن توسط موتوربا لابربه زیرجک بافشارتزریق

شده وباعث حرکت شفت درداخل سیلندر میشود.( شفت بالابربعدا توضیح داده خواهدشد) وبابازشدن شفت وتغییروضعیت توسط دورشته زنجیرریلها ازهم بازشده وبه

ارتفاع موردنظر دست میابد

گروه بندی بالابرها

با لابرثابت ( باری)

بالابرهای ثابت درانتقال دادن باردرظرفیتهای مختلف درفروشگاها شرکتها انبارها برای جابجای مواد مصرفیباکارگرفته میشود.وازبالابرهای ثابت گاها بانصب کابین

اسانسوربصورت استانداردبرای جابجای نفراستفاده میشود ودرضمن بالابرهای ثابت هیدرولیک که دارای دوقرقره مجزا که همراه بادورشته بکسل دورشته زنجیر که

ظرفیت باربین انهاتقسیم میشود .دارای سیستم تنظیم روغن برای تنظیم سرعت کابین قفل کن درحالت سقوط ازخصوصیات بالا برهیدرولیک ثابت میباشد.

متحرک

 ماشینی هست کا برای جابجایی نفردرمکانهای مختلف طراحی شده است که به دوشکل مختلف بصورت چرخ خودرویی وچرخ کارگاهی

طراحی شده است.

چرخ کارگاهی اغلب درسطوح صاف ماننده سنگ وسرامیک بکارگرفته میشود.

چرخ خودرویی که درسطوحی که اغلب ازبتن واسفالت باشد بکارگرفته میشود.

بالابرهای متحرک به دوصورت عمود وزاویه دار از زاویه ۴۵تا۷۵ درجه بصورت افقی و نمونه های عمودی ازارتفاع ۶الی ۲۰مترکاربردداردوبالابرهای متحرک

هیدرولیک درکارهای نظافتی وتاسیسات انواع نصب وتعمیرات بکار گرفته میشود

بالابر

بالابر

بالابربالابرنده