بالابر نفربر هیدرولیک چهار ریل

بالابر نفربر هیدرولیک چهار ریل مدل
بالابر نفربر هیدرولیک چهار ریل مدل
بالابر نفربر هیدرولیک چهار ریل مدل

فواید دستگاه

-حمل و نقل اسان

_قابلیت راه اندازی آسان برای اپراتور

_مانور دادن آسان و سریع در محل های باریک

_جابه جایی توسط یک نفر در زمان کوتاه

_قابل اطمینان بودن بالابر

_استفاده از جک های استقرار برای بالا بردن سطح اتکا دستگاه و جلوگیری هرگونه لرزش

_ایزوله کردن مدار دستگاه از 220 به 24 جهت ایمنی اپراتور

اطلاعات دستگاه

_ارتفاع دسترس از 10 الی  20 متر

_یدک آسان بوسیله خودرو

_سیستم هیدرولیک با برق شهری

_ظرفیت مجاز 250 کیلوگرم

_دارای ریل آلمینیوم به عرض 21.5 سانت به منظور لرزش کمتر

_دارای ستون مجزا خم خورده به ورق سه میلیمتری

_پوشش ورق سه میلیمتری بر روی شاستی جهت استحکام دستگاه

_دارای سیستم قفل کن فرمان

بالابر نفربر هیدرولیک چهار ریل