بالابر ثابت هیدرولیکی باری مدل EHC

بالابر ثابت هیدرولیکی
بالابر ثابت هیدرولیکی
بالابر ثابت هیدرولیکی
بالابر ثابت هیدرولیکی
بالابر ثابت هیدرولیکی باری
بالابر ثابت هیدرولیکی باری
بالابر ثابت هیدرولیکی باری
بالابر ثابت هیدرولیکی باری

_جنس بالابر ساخته شده از پروفیل اهن

_جک هیدرولیکی با شفت و کروم اصل ( خارجی )

_قابل استفاده با برق تکفاز و سه فاز

_قابلیت تغییر ظرفیت دستگاه تا 10 تن

_کابین بالابر قابل پوشش وتزیین به سفارش مشتری

_استفاده همزمان با زنجیر و سیم بکسل جهت ضریب ایمنی بالابر

_ارتفاع و ابعاد دستگاه متغیر بوده و ظرفیت بار نیز با توجه به نیاز مشتری طراحی می شود.

_قابل نصب در حداقل مکان بدون تخریب

_قابلیت نصب با چاه و بدون چاه

بالابر ثابت هیدرولیکی باری مدل EHC

بالابر ثابت هیدرولیکی باری مدل EHC

بالابر ثابت هیدرولیکی باری مدل EHC