بالابر نفربر هیدرولیک دوکاره چند منظوره با چرخ خودرویی
بالابر نفربر هیدرولیک دوکاره چند منظوره با چرخ خودرویی

اطلاعات بالابر دوکاره

_بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردی تا 16 متر

_ظرفیت بار 130 کیلوگرم

_سیستم هیدرولیک با برق شهری یا باطری

_قابلیت کار از زاویه 45 درجه تا 75 درجه نسبت به سطح افق

_ارتفاع دستگاه در حالت بسته 220 سانتی متر می باشد

_قابل عبور از محل های کم ارتفاع