بالابر نفربر هیدرولیک سیزری آکاردئونی با چرخ خودرویی و کارگاهی
بالابر نفربر هیدرولیک سیزری آکاردئونی با چرخ خودرویی و کارگاهی
بالابر

اطلاعات دستگاه برای آکاردونی

_بالابرمخصوص نفر با ارتفاع دسترسی از 6الی 12 متر

_سیستم هیدرولیک با برق شهری

_مناسب برای بار و نفر می باشد

_ظرفیت بار مجاز 300 کیلوگرم

_قابل یدک بوسیله خودرو

_ارتفاع جمع شده دستگاه در حالت بسته 135 سانتی متر می باشد

_قابلیت کنترل از داخل کابین امکان پزیر است