نردبان کشویی چرخدار

نردبان کشویی چرخدار قابل یدک
نردبان کشویی چرخدار قابل یدک
نردبان کشویی چرخدار قابل یدک

فواید دستگاه

با ارتفاع دسترسی تا 18 متر

ظرفیت بار مجاز 130 کیلوگرم

با سیستم وینچ و گیربکس دستی

قابل یدک به وسیله خودرو

مجهز به سیستم ضد سقوط ( پاراشوت )

استفاده از دو رشته سیم بکسل در هنگام زاویه گرفتن و همچنین باز شدن ریلها

استفاده از پروفیل ویژه در قسمت ریلها

نردبان کشویی چرخدار

نردبان کشویی چرخدار